Förening

En förening är en sammanslutning av personer eller andra typer av intressenter som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet. Man skiljer på ideella föreningar och ekonomiska föreningar. Vidare är en förening är en juridisk person.

I Sverige finns det inget register över ideella föreningar, men man uppskattar att det fanns cirka 195 000 föreningar år 1987. Många föreningar söker föreningsbidrag, vilket gör att antalet föreningar är möjligt att uppskatta. År 2000 fanns det till exempel i Sverige 27 007 idrottsföreningar med sammantaget 4 991 007 medlemmar som fick föreningsbidrag. I dag är AIK Sveriges största förening inom idrott med över 14 000 medlemmar.

90 procent av den vuxna svenska befolkningen (6,2 miljoner) var medlem i minst en förening år 2000. De flesta av dem var med i en facklig förening (4 miljoner). Andelen personer som var med i minst en förening hade dock minskat med 1,7 procent sedan 1992, vilket motsvarar cirka 120 000 personer. 25 procent av invånarna i åldern 16-84 år var medlemmar i minst fyra föreningar år 2000.